Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Wat?

De Vries (2013): ‘Er is sprake van ouderbetrokkenheid als ouders in hun gedrag laten zien dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind’.

Ouders kunnen zich thuis verantwoordelijk voelen, op school verantwoordelijk voelen of juist de verbinding tussen thuis en school heel erg belangrijk vinden. De tabel hieronder laat deze vormen van ouderbetrokkenheid zien.

Waar Typologie Doel Dimensie
Thuis Opvoeden(1) Pedagogisch Onderwijsondersteunend gedrag
Thuis leren(4)
Verbinding tussen thuis en school Communiceren(2) Toerusting Contact tussen school en ouders
Samenwerken(6)
School Vrijwilligerswerk Organisatorisch Informele ouderparticipatie (bijv. Ouderraad)
- meeleven
- meedoen
Meebeslissen(5) Democratisch Formele ouderparticipatie (bijv. Medezeggenschapsraad)
- meedenken
- meebeslissen

Belangrijk in deze tabel is dat ouderbetrokkenheid niet alleen de betrokkenheid is bij de schoolontwikkeling van het kind, maar ook bij de opvoeding van het kind en het onderwijs zelf.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein