Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Waarom?

De Willem Alexanderschool vindt ouderbetrokkenheid zo belangrijk, omdat het een positief effect heeft op:

A: de schoolprestaties

B: het sociaal functioneren

  • tevens kan het bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat binnen de school. 
  • werkplezier van professionals kan verhogen door ondersteuning van ouders.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein