Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Hoe?

Als school is het belangrijk dat wij mogelijkheden aanbieden voor 1) de verbinding tussen thuis en school. en 2) ouderbetrokkenheid op school

1) De verbinding tussen thuis en school maken we door:

  • te communiceren via het ouderportaal
  • oudergesprekken te voeren. Dit kan zijn startgesprekken, tien-minutengesprekken, maar ook gesprekjes op het schoolplein.

2) Mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid op school wordt gedaan door mogelijkheden te bieden om mee te helpen binnen de school door het hele schooljaar heen. Dit kan betekenen meedenken in de medezeggenschapsraad, meehelpen in de ouderraad, helpen bij vaste activiteiten in een schooljaar of helpen bij losse eenmalige activiteiten in een schooljaar. Wilt u hier meer over weten? Klik dan op de lichtblauwe cirkels voor meer informatie.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein