Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Schoolplein

Kinderen dienen ter bescherming van zichzelf voorzichtig om te gaan met de op het speelterrein aanwezige speeltoestellen. We lopen voor de veiligheid op de speelplaats met de fiets aan de hand. De surveillerende leerkracht (pleinwacht) handelt eventuele problemen zelf af en neemt, indien nodig, contact op met de leerkracht van de kinderen. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken. Het gebruik van de speelplaatsen wordt ook regelmatig in de locatievergaderingen besproken. Op deze manier houden we als team goed zicht op de actuele ontwikkelingen.

Pleinwacht op de verschillende locaties.

Locatie Koninginnenlaan 
Om 8.20 uur gaan de deuren open voor de leerlingen van groep 1 en 2. Vanaf dat moment is er pleinwacht. De bel gaat om 8.25 uur. Daarna lopen de leerlingen van de groepen 3 t/m 4 met hun leerkracht in een rij naar binnen. De school begint om 8.30 uur.

Locatie Julianaweg
Om 8.20 uur is er pleinwacht. De bel gaat om 8.25 uur en dan gaan de leerlingen in rijen naar binnen. De school begint om 8.30 uur. 

Locatie Lupinestraat
De deuren gaan om 8.20 uur open. Alle kinderen komen vanaf dat moment naar binnen. De leerkrachten ontvangen de leerlingen in het lokaal. De school begint om 8.30 uur.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein