Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Naar school komen

Alleen kinderen die van ver komen mogen met de fiets naar school komen. In de fietsenstallingen mogen alleen kinderen komen om hun fiets weg te zetten of op te halen. Op de locaties zijn er beperkte mogelijkheden om fietsen te stallen. Als school kunnen wij geen toezicht houden op de gestalde fietsen en dragen wij geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen en vernielingen.

Wij doen een dringend beroep op alle ouders, om net als alle leerkrachten, de kinderen op de verkeersregels te wijzen, zoals lopen op de stoep, goed uitkijken bij het oversteken en dergelijke. Door stapvoets te rijden bent u het meeste alert op plotseling overstekende kinderen.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein