Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Uitstroom per schooltype

Hieronder ziet u van de laatste drie schooljaren de uitstroom van de groep 8 leerlingen per schooltype (afgerond op hele percentages).

Schooltype 2014-2015 2015-2016 2016-2017
VMBO BL 21% 18% 5%
VMBO BL t/m KL n.v.t. n.v.t. 17%
VMBO KL 15% 21% 16%
VMBO KL t/m TL n.v.t. n.v.t. 6%
VMBO TL 24% 29% 11%
VMBO TL t/m HAVO n.v.t. n.v.t. 6%
HAVO 17% 20% 22%
VWO 23% 12% 17%

In het schooljaar 2016-2017 zijn 15 leerlingen in aanmerking gekomen voor LWOO.

  • vmbo = voorbereidend middelbaar onderwijs
  • bl = basisberoepsgerichte leerweg
  • kl = kaderberoepsgerichte leerweg
  • tl = theoretische leerweg
  • havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs
  • vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, atheneum en gymnasium
  • lwoo = leerwegondersteuning, kan in alle schooltypen voorkomen

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein