Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Ons onderwijs in de groepen 5 t/m 8

Nadat het proces van aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven in de voorgaande jaren is afgerond, kunnen de kinderen de opgedane kennis en ervaringen verder gaan uitbouwen. Kinderen kunnen dan nog meer dan in de jaren daarvoor zelfstandig leerstof tot zich nemen. Onze leerkrachten houden hier natuurlijk rekening mee. Het sociaal-emotioneel aspect krijgt in deze groepen eveneens grote aandacht, immers respect voor iedereen, verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en anderen zijn thema’s die hoog in ons vaandel staan. Wij streven naar een zo breed mogelijke basis van vaardigheden voor onze kinderen, zodat zij een goede aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs.

Methoden die gebruikt worden in de groepen 5 t/m 8:

 • Taal op maat
 • Goed Gelezen
 • Estafette
 • Pluspunt
 • Met Sprongen Vooruit
 • Schrijffontein
 • Trefwoord
 • Leefstijl
 • Natuur en Techniekeducatie
 • Wereldoriëntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Klaar… over!
 • Bubbles

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein