Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Ons onderwijs in de groepen 3 en 4

De leerkrachten van de groepen 3 gaan door op wat de kinderen in de groepen 1 en 2 geleerd hebben. In het bijzonder waar het gaat om het leren rekenen, lezen en schrijven. In groep 3 leren de kinderen de basis- vaardigheden van het rekenen, zoals het getalbegrip tot en met 20, meten, tijd, geld en ruimtelijke oriëntatie. Bij het aanvankelijk lezen worden de letters gestructureerd volgens de methode ‘Leeshuis’ aangeboden. Kinderen leren eerst woorden lezen, al snel volgen korte zinnen en uiteindelijk de verhalen.

Het getalbegrip wordt uitgebouwd in groep 4. Kinderen moeten vooral inzicht krijgen in hoeveelheden. Ze moeten begrijpen wat getallen betekenen, wat ze inhouden. Het optellen en aftrekken t/m 100 wordt verder uitgebreid, evenals het aanleren van de schrijfwijze van getallen. Met de tafels van vermenigvuldiging wordt begonnen. Bovendien wordt er gekeken naar de getallen boven de 100. Vervolgens wat het betekent wat je leest, het ‘begrijpend lezen.’

Het proces van aanvankelijk lezen wordt in groep 4 voortgezet. De zinsbouw en woorden worden iets moeilijker. Ook het tempo gaat omhoog. Het accent komt steeds meer te liggen op weten en begrijpen wat er gelezen wordt. Maar natuurlijk is er meer. Er wordt een begin gemaakt met de wereldoriënterende vakken. Kinderen kunnen begrijpen wat ze lezen en zich dus wat gemakkelijker dingen eigen maken. In deze leerjaren worden de motorische vaardigheden verbreed tot ‘schrijven.’ De creatieve vakken nemen eveneens een belangrijke plaats in. En wat we al eerder schreven, de sociaal emotionele ontwikkeling staat hoog in ons vaandels.

Andere methoden die ook gebruikt worden in de groepen 3 en 4 zijn:

 • Leeshuis Taal op maat
 • Goed Gelezen
 • Estafette
 • Pluspunt
 • Met Sprongen Vooruit
 • Schrijffontein
 • Trefwoord
 • Leefstijl
 • Natuur en Techniekeducatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Klaar… over!
 • Wereldoriëntatie

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein