Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Onderzoek door de inspectie van het onderwijs

De inspectie van het onderwijs controleert regelmatig de opbrengsten van de school. Met opbrengsten bedoelen we hier dat de inspectie de resultaten van objectieve landelijke toetsen opvraagt en beoordeelt. Met andere woorden: de inspecteur krijgt inzage in de resultaten van alle toetsen die wij bij de kinderen afnemen. Het spreekt voor zich dat hij dan ook de wijze van lesgeven, eisen aan methoden, omgaan met kinderen grondig bestudeert. Als de inspecteur vindt dat een school onder het niveau werkt, dan zal hij extra bezoeken afleggen.

In het voorjaar van 2013 is de inspectie voor het laatst geweest voor een groot onderzoek. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Over 4 jaar vindt er weer een onderzoek plaats.

Meer informatie over de onderwijsinspectie en de volledige verslagen kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein