Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Cito tussentoetsen 2016-2017

Om een objectief beeld van de leerprestaties op de verschillende vakgebieden zoals taal, rekenen - wiskunde en lezen te krijgen worden Cito tussentoetsen afgenomen. Voor een aantal Cito toetsen heeft de inspectie per leerjaar een landelijke normering vastgesteld. De inspectie kijkt naar technisch lezen in groep 3 en 4, rekenen en wiskunde in groep 4 en begrijpend lezen in groep 6.

Op basis van deze landelijke normering zijn er van de 7 toetsen er 7 boven de ondergrens gescoord, waardoor het schoolresultaat als voldoende wordt beoordeeld.

Hieronder vindt u het overzicht van de scores van onze school. Aan de hand van analyses van de resultaten vindt afstemming van de leerstof op groepsniveau of op individueel niveau plaats.

  Midden Eind 
  SchoolscoreNormSchoolscoreNorm
Technisch lezen
groep 3 (DMT)
26,9 21,0 36,9 33,0
Technisch lezen
groep 4 (DMT)
48,8 48,0 59,9  56,0
Rekenen en wiskunde groep 4 169,5 161,0 188,7 180,0
Rekenen en wiskunde groep 6 228,4 n.v.t. 239,8 n.v.t.
Begrijpend lezen
groep 6
32,6 32,0 n.v.t. n.v.t. 

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein