Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Communicatielijnen

Communicatielijnen

Communicatielijn 1 - Ouders - Leerkracht

Vragen/meldingen
 • Alle groepszaken betreffende onderdelen 
 • Hoe gaat het met de ontwikkeling van mijn kind?
 • Melding van ziekte
 • Verzoek m.b.t. huiswerk
 • Voortgangsgesprekken, rapportgesprekken
 • Verzoek tot extra hulp
 • Adviesgesprekken m.b.t. voortgezet onderwijs
 • Alle vragen die betrekking hebben op het onderwijs dat gegeven wordt in de groep
 • Alle vragen die betrekking hebben op evenementen, vieringen en excursies
 • Bespreking van probleem m.b.t. onderwijs of gedrag

Communicatielijn 2 - Ouders - Locatiecoördinator

Vragen/meldingen
 • Vragen op het gebied van onderwijs op de locatie 
 • Aanmelding van een nieuwe leerling op school
 • Er is een probleem met uw kind dat niet ligt op het gebied van schoolvorderingen
  • U heeft dit eerst besproken met de leerkracht
 • Vragen op organisatorisch gebied m.b.t. de locatie (evenementen, vieringen, excursies, e.d.)
 • Aanvragen extra verlof
 • Vragen over de huisvesting
 • Vragen op het gebied van schoolbeleid
  • Schoolbreed of betreffende de locatie
Communicatielijn 3 - Ouders - Interne begeleider

Vragen/meldingen
 • Coördinator van de leerlingenzorg
 • Bespreken van resultaten van onderzoeken
  • In samenspraak en overleg met de leerkracht en evt. met de schoolbegeleidingsdienst of andere instanties
 • Vragen over een ‘rugzak’ (extra gelden om een leerling op school te kunnen begeleiden)
  • In samenspraak met de leerkracht en andere instanties

Communicatielijn 4 - Ouders - Directeur

Vragen/meldingen

 • Algeheel management en eindverantwoording
 • Alle vragen op het gebied van schoolbeleid
 • Aanname en behandeling van klachten
  • Nadat er contact is geweest met de leerkracht en locatiecoördinator
 • Alle bijzondere gevallen
 • Aanwezigheid op de locaties: drietal vaste momenten in de week
  • Locatie Koninginnenlaan: maandagochtend
  • Locatie Lupinestraat: woensdagochtend
  • Locatie Julianaweg: vrijdagochtend
Communicatielijn 5 - Ouders - Interne contactpersoon

Vragen/meldingen
 • Hier kunt u terecht met vragen of klachten op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, vertrouwelijke mededeling of vraag
  • Locatie Koninginnenlaan: Tiny van Rooijen
  • Locatie Julianaweg: Joyce Kieft-ter Stege
  • Locatie Lupinestraat: Wilma Hompes

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein