Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Zintuiglijke en lichamelijke oefening

Het onderwijs in bewegen in de basisschool is gericht op een verantwoorde deelname aan bewegingsactiviteiten. Het gaat daarbij om deelname aan allerlei sportieve activiteiten en bewegingsrecreatie. Het doel van de lichamelijke opvoeding is de leerlingen breed te introduceren in die bewegingscultuur.

De lessen worden gegeven door bevoegde groepsleerkrachten. In de lessen die wij aanbieden, worden twaalf leerlijnen uitgewerkt. Deze leerlijnen zijn geordend rond de overeenkomstige bewegingsgebieden. Tevens worden de tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen beschreven, waarmee de doorgaande lijn zichtbaar wordt. Tijdens de lessen worden de activiteiten op verschillende niveaus aangeboden, zodat elk kind op zijn niveau kan bewegen. Door te kiezen voor verschillende niveaus van tussendoelen wordt recht gedaan aan ons streven om zoveel mogelijk leerlingen binnen dezelfde bewegingsactiviteit een eigen optimaal niveau van deelname te laten realiseren. Dit alles staat beschreven in het boek ‘Basisdocument’ wat wij gebruiken voor de gymlessen.

Er is een eigen ontworpen methode. De methode is ontworpen aan de hand van het ‘Basisdocument’. De methode telt achttien spellessen en achttien toestellessen. De lessen zijn per bouw uitgewerkt. De groepen 1 en 2 krijgen in totaal 5 uur en 45 minuten gym per week. Hieronder valt ook het buitenspelen. De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week 45 minuten of een blokuur van 1,5 uur gymles.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein