Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Kennisgebieden

Wereldoriëntatie
Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over heden en het verleden. Steeds gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten en presentaties. Het gaat hierbij niet alleen om de feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, de volkeren in andere landen en onze voorouders.

In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen wereldoriëntatie vanuit een thematisch aanbod.

Voor groep 5 t/m 8 hanteren we de volgende methoden:

  • Geschiedenis: Wijzer door de tijd
  • Aardrijkskunde: Geobas

Natuur- en techniekeducatie
Bij dit vakgebied maken we gebruik van de volgende lesmaterialen:

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein