Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Workshops voor meerbegaafden

Het expertisecentrum behorende bij sbo de Evenaar in Nieuwegein organiseert voor begaafde leerlingen workshops.

Doelgroep: Onder meerbegaafd verstaan we zowel hoogbegaafde leerlingen als leerlingen die niet hoogbegaafd zijn maar die wel duidelijk meer aan kunnen. Daarom spreken we verder over meerbegaafde leerlingen. 

Vorm: Door twee keer per week in de vorm van workshops activiteiten aan te bieden, denken we zowel de leerlingen als de scholen tegemoet te kunnen komen in een afgestemd en gericht aanbod voor deze leerlingen. Omdat zij verder gewoon leerling van de eigen school blijven, kunnen zij volledig blijven participeren in het onderwijs. De workshops zien we als een plus aanbod, gericht op hun mogelijkheden en behoeften met als doel zich veelzijdig te kunnen ontwikkelen.

Doelen voor deze leerlingen zijn: Samen denken, leren en werken van en met elkaar. Hierbij de betrokkenheid ontwikkelen bij elkaars competenties en talenten. Het bij elkaar leren aansluiten en eigen inbreng leren gebruiken. Door leerlingen opdrachten aan te bieden die aansluiten bij het denkvermogen, de belangstelling en vooral ook het tempo en niveau van verwerken, worden ze uitgedaagd tot samenwerken en samen leren. De sociale competenties die je nodig hebt om met anderen in verbinding te komen zijn belangrijk. 

Door het samenwerken van de leerlingen die sociaal en intellectueel op eenzelfde golflengte zitten, wordt er ruimte geboden aan nieuwe ideeën en uitwerkingen van plannen. Hierbij is het maken van een plan en daarin doorzetten van belang. Het is een lesdoel dat de creatieve en bijzondere ideeën van hoogbegaafde en / of meerbegaafde leerlingen worden vertaald door de leerling en de begeleider naar een plan van aanpak, waardoor er gekomen kan worden tot resultaten en de leerling zijn eigen doel kan aangeven. Met dit aanbod denken wij de onderwijsbehoefte van de hoog en / of meerbegaafde leerlingen van Nieuwegein tegemoet te komen.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein