Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Day a Week School

Day a Week School heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier van de leerlingen te vergroten en hen te leren leren. Dit doen wij door deze leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

De doelstellingen van Day a Week School zijn onderverdeeld in de volgende drie domeinen:

  1. leren leren (werkhouding, leerstrategieën, leervoorkeuren);
  2. leren denken (kritisch, analytisch en creatief);
  3. leren (voor het) leven (zelfinzicht en leren samenwerken).

Een uitgebreid overzicht van de doelstellingen en vaardigheden die Day a Week School nastreeft vindt u hier.

Kenmerkend voor Day a Week School is dat de cognitief talentvolle leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer-)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt bijvoorbeeld gevraagd een spreekbeurt te geven of zijn/haar ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer plaats van de kennis en inhoud van Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen.

Day a Week School

Passend onderwijs voor alle leerlingen begint in de eigen groep, waarbij er minimaal op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast is het belangrijk dat deze specifieke groep leerlingen minder herhaling krijgt aangeboden d.m.v. het compacten van de reguliere lesstof. Als laatst is het van belang dat de vrijgekomen tijd zinvol wordt ingevuld met goed verrijkingsmateriaal.

Voor de leerlingen waarbij dit niveau niet voldoende tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften, kan er boven klasniveau, maar binnen de school worden gekeken naar oplossingen. Hiervoor hebben we een eigen plusklas. In deze Plusklas werken wij groep doorbroken, waarbij leerlingen vanuit verschillende groepen de gelegenheid krijgen om samen te werken aan bepaalde activiteiten of aan verrijkingswerk.

Voor de leerlingen waarbij dit niveau nog niet voldoende is, is een bovenschoolse voorziening zoals Day a Week School een uitkomst. Hierbij krijgen zij de gelegenheid om een hele dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein