Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Computergebruik

Op onze school hebben we met elkaar omgangsregels: ‘Zo zijn onze regels bij computer - en internetgebruik!’ voor het gebruik van computers.

Deze regels hangen zichtbaar in ruimten waar met computers wordt gewerkt. In het begin van het schooljaar worden deze omgangsregels opnieuw met de leerlingen besproken. Als leerlingen zich niet houden aan de regels, dan is er voor 4 weken geen computergebruik. Bij herhaaldelijk overtreden, zal ook contact worden opgenomen met de ouders. 

Voor het internetten, e-mailen en mobiele telefoon gebruik geldt altijd, dat daarvoor toestemming nodig is van de leerkracht. Het plaatsen van beeldmateriaal (bijv. foto’s/filmpjes) van leerlingen en ouders op internet (bijv. You Tube en Facebook) zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan i.v.m. de wet op de privacy (artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO). Als u tijdens de maandsluitingen foto’s / filmpjes maakt, willen we u dan ook verzoeken dit niet te publiceren!Computeronderwijs

Computergebruik - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein