Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Stand van zaken nieuwbouw Industrieweg en mogelijke sluiting gymzaal Pinguïn.

Het wordt spannend: volgende week donderdag 21 september staat de nieuwbouw Industrieweg op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. We hopen op een positief besluit van de raad, zodat we spoedig kunnen starten met de voorbereidingen van onze nieuw te bouwen school!

Hoe het verder zal gaan met de voorgenomen sluiting van de Pinguïn, zal ook in deze gemeenteraadsvergadering aan de orde komen.

Afgelopen woensdag 6 september, zijn we met een WAS delegatie op de commissievergadering van de gemeente Nieuwegein geweest. Hierin hebben we meegesproken over de Pinguïn en kunnen toelichten waarom wij graag deze gymzaal open willen houden, tot onze nieuwe school met nieuwe gymzaal plus klaar is. Hieronder geeft onze MR namens deze delegatie verslag van de bijgewoonde vergadering.

Verslag commissievergadering Samenleving
Op 6 september heeft een WAS-afvaardiging van het "Pinguïn petitie-initiatief, MR, directie, wijkplatform Vreeswijk en buurtbewoners" gebruik gemaakt van de gelegenheid, om als meespreker een bijdrage te leveren in de voorbereidende vergadering van de commissie Samenleving bij de behandeling van het voorstel onderwijshuisvesting en sportaccommodaties.

Centraal thema van deze groep van belanghebbenden, is ervoor te zorgen dat de gemeenteraad terugkomt op een eerder genomen besluit, namelijk om de Pinguïn te sluiten per 31 december a.s. Het verzoek aan de gemeenteraad is, om de Pinguïn open te houden totdat de WAS gaat verhuizen naar de nieuwe locatie Industrieweg. Dit kan de gemeenteraad realiseren door een amendement op te nemen als onderdeel van het Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties 2030, dat in de komende gemeenteraadsvergadering van 21 september behandeld gaat worden.

Belangrijkste argument van deze groep belanghebbenden, is dat de extra kosten die het open houden van gymzaal de Pinguïn met zich meebrengt absoluut niet opwegen tegen de vele voordelen van het openhouden van deze gymzaal. Door onze gemeenschappelijke aanwezigheid en inbreng, heeft het onderwerp de terechte aandacht gekregen en bij menigeen binnen de gemeenteraad de ogen geopend.

Deze verslaglegging is enerzijds informatief bedoeld en anderzijds vragen we via deze weg graag aandacht voor het feit dat de gemeenteraad op donderdag 21 september (waar dit onderwerp behandeld wordt) openbaar is en eenieder op de publieke tribune aanwezig kan zijn. Een hoge opkomst van belanghebbenden wordt gewaardeerd en draagt zeker bij om de Pinguïn open te houden tot de WAS gaat verhuizen naar de nieuwbouwlocatie.

De raadsvergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal. Het onderwerp staat als 10e punt op de agenda. Aangezien er voor de agendapunten van een raadsvergadering vooraf geen tijdsaanduiding wordt gegeven, is het exacte tijdstip van behandeling niet aan te geven. Later dan 20.00 uur binnenkomen is mogelijk.

Vriendelijke groet, MR WAS

Onderwerp:

Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties 2030 op de gemeenteraadsvergadering van volgende week donderdag 21 september.

Via onderstaande link kunt u betreffende agenda inzien:

https://ris.ibabs.eu/raad-nieuwegein/meeting/10000000/2e3a2e60-af11-4d44-94c1-dbc6b1cc6a51/

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein