Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Stand van zaken feb. 2017

06-02-2017, Willem Alexanderschool

Afgelopen weekend stond in de 'Nieuwsbrief Vreeswijk' van de gemeente Nieuwegein te lezen dat wij onze nieuwe school op locatie Industrieweg gaan bouwen. Dit bericht was helaas nog wat voorbarig.

De Willem Alexander en het Fluentabestuur hebben nog geen besluit genomen over de locatie. Op dit moment zijn er namelijk nog een aantal gesprekken gepland, juist om te onderzoeken welke locatie  het uiteindelijk gaat worden: of de Julianaweg of de Industrieweg. Wat we wel kunnen vertellen, is dat we op dit moment een voorkeur hebben voor de Industrieweg.

Zo gauw de locatie duidelijk is, willen wij uiteraard graag eerst zelf onze ouders en verzorgers hierover informeren. Wij vinden het zeer belangrijk een zorgvuldige procedure te lopen en u daarin voortdurend op een juiste manier te informeren.

Wethouder Snoeren betreurt dat het communicatieproces zo ik gelopen. Helaas kon hij de berichtgeving niet meer stoppen. Hij vindt ook, dat communicatie of berichtgeving een substantieel punt van aandacht moet blijven vormen.

Binnenkort hopen wij u te kunnen vertellen op welke locatie wij onze nieuwe school gaan bouwen!

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein