Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Stand van zaken nieuwbouw Vreeswijk en mogelijke sluiting van gymzaal de Pinguïn.

25-08-2017, Willem Alexanderschool

De nieuwbouw plannen Vreeswijk komen in het najaar op de agenda van de gemeenteraad. De bedoeling is om één mooie nieuwe school op locatie Industrieweg (waar ook het Schippersinternaat zit) te gaan bouwen, zodat onze beide huidige locaties samen komen. Er zal daarbij ook een prachtige sportvoorziening/gymzaal komen. We hopen op een positief besluit van der Raad!

Wat minder prettig is, is dat de gemeente voornemens is de Pinguïn al eerder te gaan sluiten (1 januari a.s.). Op dit moment zijn onze MR, het Wijkplatform Vreeswijk en school gezamenlijk aan het onderzoeken of er geen overbrugging (open houden) aansluitend aan de nieuwbouw kan plaatsvinden. Hierover is contact met de gemeente.

We houden u hiervan op de hoogte.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein