Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Verslag Werkbijeenkomst

Gemeentelijk verslag Wijkbijeenkomst van dinsdag 17 januari 2017

Doel van de avond
Op basis van alle informatie uit de verkenningsfase en de twee wijkgesprekken komen tot een advies over de locatiekeuze voor de Multi Functionele Accommodatie in Vreeswijk.

Werkwijze

  • Toelichting over het proces en afwegingsfactoren voor een locatiekeuze.
  • De aanwezigen gaan de voordelen en nadelen beargumenteren voor de optionele locaties in hun wijk.
  • De stakeholders maken een keuze voor een locatie en dat wordt als advies meegegeven voor het besturenoverleg tussen de schoolbesturen en gemeente begin februari.

Lees hier het volledige verslag van deze avond.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein