Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad regelt het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor extra activiteiten en/of zaken die niet of onvoldoende door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed.

Te denken valt bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, kerst- en paasviering en sport- en speldagen. In deze ouderbijdrage zijn niet inbegrepen de kosten van de schoolreis of schoolkamp. Deze worden apart bij u in rekening gebracht. Jaarlijks vindt er naar de Medezeggenschapsraad van de school en alle ouders een verantwoording plaats over het financieel gevoerde beleid. 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2017-2018:

  • Gezin met één kind op school € 35,00
  • Gezin met twee kinderen op school € 55,00
  • Gezin met drie kinderen op school € 70,00
  • Gezin met vier kinderen op school € 85,00

Wanneer kinderen later in het schooljaar worden ingeschreven, wordt u gevraagd een evenredig bedrag te betalen.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein