Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Preventie

Op school zijn wij verplicht een veilige werk- en speelomgeving te creëren. Gevaarlijke situaties proberen we niet te laten ontstaan. Dit geldt voor alle gebruikers van onze gebouwen en speelplaatsen. Wij noemen dit arbeidsomstandighedenbeleid, afgekort arbobeleid. Signaleren we onveilige plekken, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de arbo-commissie. Deze commissie onderneemt dan passende actie.

Op elke locatie zijn enkele bedrijfshulpverleners (BHV-ers), leerkrachten die een aantal cursussen hebben gehad in het omgaan met calamiteiten. De school beschikt over een schoolnoodplan, dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Ontruimingsoefeningen zullen jaarlijks plaatsvinden op alle locaties. Voor meer informatie kunt u terecht op de locatie van uw kind.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein