Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Stichting Fluenta

De Willem Alexanderschool is één van de 18 protestants-christelijke basisscholen van Fluenta in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Leersum, waaronder ook een school voor speciaal basisonderwijs gelegen in Vianen. Totaal 18 scholen verdeeld over 25 locaties. Het stichtingskantoor van Fluenta biedt scholen ondersteuning op het gebied van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financiën, huisvesting en opleiden in de school. 

Geloof in de toekomst
Stichting Fluenta hanteert het motto ‘Geloof in de toekomst’. Wij geloven in kinderen, zij zijn onze toekomst. Daarnaast geloven wij in protestants-christelijk onderwijs. Wij handelen daarbij vanuit drie kernwaarden uit ons Koersplan: verbinden, verwonderen en verantwoorden.

Verbinden

Je voelt je verbonden met God, met jezelf, met de ander en de wereld.
Je handelt vanuit vertrouwen en acht de ander hoog.

Verwonderen

Je hebt een nieuwsgierige kijk op de wereld.
Je wilt weten en onderzoeken.
Je pakt kansen en mogelijkheden.
Je handelt vanuit geloof, hoop en liefde.

Verantwoorden

Je werkt met passie en je bent betrokken.
Je toont eigenaarschap.
Je wilt verantwoording afleggen.

Meer informatie over Fluenta kunt u vinden op www.fluenta.nlook kunt u Fluenta volgen via twitter @fluentascholen

Fluenta

Stichting Fluenta

Verbinden

Verbinden - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Verwonderen

Verwonderen - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Verantwoorden

Verantwoorden - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein