Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Zorginstanties

Vanaf 1 januari 2015 is de zorgstructuur binnen Nieuwegein flink veranderd. Het Centrum van Jeugd en Gezin, Jeugdhulp  en het Wmo loket zijn opgegaan in Geynwijs. Geynwijs is dus het startpunt geworden waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over o.a. opvoeden en opgroeien en voor gepaste hulp. Via de intern begeleiders en/of de schoolmaatschappelijk werker kan ook vanuit de school een hulpvraag worden neergelegd bij Geynwijs.

Meer informatie over Geynwijs is te vinden op www.geynwijs.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de bestaande zorgstructuur binnen de school. Er is een vaste schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school: Jacqueline Vanhouten. Zij kan bijvoorbeeld met het kind, de ouders en/of school in gesprek gaan en samen met hen zoeken naar oplossingen. Indien nodig kan de schoolmaatschappelijk werker met uw toestemming ook snel andere passende hulp inschakelen via Geynwijs. De schoolmaatschappelijk werker spreekt uiteraard alleen met een kind als de ouders daar toestemming voor geven. Via de intern begeleiders kunt u in contact komen met Jacqueline Vanhouten.

GGD regio Utrecht
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of zorgen.

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

Lees hier verder over GGD regio Utrecht.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein