Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Nieuwbouw Vreeswijk

Stand van zaken rondom nieuw te bouwen school.

Voor de nieuwbouw van onze school heeft de gemeente gekozen voor de locatie aan de Industrieweg. Deze locatie is weliswaar in eigendom bij de gemeente, maar het naastgelegen schippersinternaat heeft rechten om hier woningen te bouwen. Voordat we hier aan de slag kunnen moeten hierover wel afspraken gemaakt worden. Dit proces loopt al geruime tijd en zal vooralsnog de aandacht blijven vragen.

 

Ondertussen is er goed nieuws, want we gaan - gelijktijdig aan het hierboven genoemde proces - starten met het opstellen van het Programma van Eisen en Wensen. Op basis hiervan kunnen we daarna een architect vragen het ontwerp te maken. Inmiddels is er bij de gemeente een projectleider aangesteld om de nieuwbouw te realiseren, zijn naam is Tjard Mulder. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 

 

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein