Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Terugblik informatieavonden in de groepen

Informatie voor onze ouders over het onderwijs in de groepen van hun

kind(eren).

Gisteravond waren er de informatieavonden in de groepen. Op deze manier hebben wij jullie als team mogen informeren over diverse groeps- en onderwijszaken. Hopelijk zijn jullie nu weer helemaal op de hoogte van wat er gaat plaatsvinden in de groep van uw kind(eren). 

 

Op deze manier ontstaat er een goede afstemming tussen school - kind - ouders, wat volgens ons weer positief uitwerkt op het leren van onze leerlingen. Het is dan ook goed om te merken dat u in groten getale deze avond hebt bezocht. Dank voor uw komst! Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs krijgt zo daadwerkelijk vorm.

 

De informatieavonden willen we als school komend schooljaar kritisch gaan evalueren en kijken of er wellicht voor in de toekomst aanvullingen/aanpassingen nodig zijn. Binnenkort zullen wij ook u vragen hiervoor input te leveren. We houden u op de hoogte.

 

 

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein