Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Leefstijlthema: 'Ik vertrouw op mij!'

De voorjaarsvakantie is voorbij en na elke vakantie beginnen we weer met een nieuw thema van onze sociale vaardigheidsmethode.

We zijn inmiddels bij thema 4. De komende periode zal in het teken van 'Ik vertrouw op mij!' staan.

Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen als ze een realistisch zelfbeeld hebben. Dus als ze weten wat ze kunnen en willen, maar tegelijkertijd ook beseffen wat ze (nog) niet kunnen. Daarnaast durven kinderen meer op zichzelf te vertrouwen als ze geleerd hebben verantwoordelijkheid te nemen.

Kinderen vinden het fijn om te laten zien dat ze het zélf kunnen. Tenslotte zijn liefde, aandacht en waardering van mensen uit de directe omgeving onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een gezond gevoel van eigenwaarde.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein