Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Wij gaan staken!

Onze school is hierdoor woensdag 14 maart a.s. gesloten.

De minister heeft nog steeds geen echte plannen om het leraren tekort aan te gaan pakken.

Niet alleen bij ziekte van leraren veroorzaakt dit problemen om groepen bemenst te krijgen, maar ook de vervanging van collega's voor scholing in het kader van de professionalisering, kunnen hierdoor regelmatig geen doorgang meer krijgen. Collega's durven zich niet meer ziek te melden, lopen té lang door, dit veroorzaakt werkdruk en draagt niet bij aan de duurzame inzetbaarheid van het team. 

Binnen ons team blijft het gevoel van onmacht bestaan. Bij de afweging tot staking speelt ook bij hen het 'schuldgevoel' richting onze ouders en leerlingen; immers zij zijn primair de dupe van onze staking. Echter voor het aangeven van de hierboven genoemde noodzaak, vinden wij het noodzakelijk om blijvend alle benodigde signalen richting de politiek af te geven. Dit om te strijden voor goed onderwijs ook in de nabije toekomst voor uw kind!

Het leek ons dan ook wenselijk om u tijdig te informeren over de staking van 14 maart a.s. en dat wij als school dan gesloten zijn, zodat u de opvang voor uw kind kunt regelen. Hopelijk heeft de staking effect en leidt dit tot voldoende goede leraren!

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein