Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Identiteit

Levensbeschouwelijke vorming
Wij geloven dat mensen pas tot hun recht komen als ze het vertrouwen hebben dat ze mogen zijn wie ze zijn. Daar is ons onderwijs op gericht. Door Bijbelverhalen te vertellen en daar samen een boodschap voor vandaag de dag in te ontdekken, door samen te zingen, te bidden en de christelijke feestdagen te vieren, leren kinderen wat het kan betekenen om te geloven in God. We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de inhoud van de Bijbel. Met die basis kunnen ze gaan nadenken over wat geloof voor hen betekent. Van daaruit willen wij de kinderen leren respect te hebben voor wat anderen geloven. In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen een bijbel van school, waar wij samen uit lezen. Leerkrachten spelen hierin een grote rol als voorbeeldfiguren. Elke leerkracht gelooft op zijn/haar eigen manier. Ook leerkrachten mogen op onze school zichzelf zijn en van elkaar leren. Samen staan we voor het vormgeven van de traditie van het christelijk geloof. Geloven heeft ook te maken met ons dagelijks leven. Hierover gaan we met elkaar en met de kinderen in gesprek. Wat wij geloven bepaalt ook de manier waarop wij in de school met elkaar omgaan. We vormen samen een gemeenschap van leerlingen, ouders en leerkrachten die zich laat leiden door een besef van verantwoordelijkheid voor elkaar.

Viering christelijke feestdagen
Wij besteden aandacht aan de christelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst. Het kerstfeest wordt afwisselend gezamenlijk gevierd of met de eigen leerlingen in de groep. Bij de gezamenlijke viering kunnen wij gebruik maken van de plaatselijke kerkgebouwen. Hierbij zijn ouders welkom. Soms wordt er bij Kerst of Pasen een gezamenlijke maaltijd in de klas gehouden.

Zendingsgeld
Heel traditioneel, vertrouwd, maar vooral functioneel is het inzamelen van zendingsgeld op de maandagen. Elk jaar kiest de school een zendingsproject waar het geld naar toe gaat. Wij streven naar jaarlijkse voorlichting over het project. 

Gebedsgroep
De groep bestaat uit ouders die meeleven met de school, kinderen, ouders en leerkrachten door middel van gebed. Door school worden ook gebedspunten ingebracht. Deze ouders komen eens per maand bij elkaar. 

Kerk
Regelmatig is er in Nieuwegein een overleg tussen vertegenwoordigers van de kerken en de basisscholen. Jaarlijks zijn er in de Nieuwegeinse kerken, die deelnemen aan het overleg, zogenaamde kerk-schooldiensten. Er wordt vanuit school een actieve bijdrage aan de betreffende dienst verleend. Ook u als ouder(s) bent met uw kind van harte welkom om deze bijzondere diensten bij te wonen.

Maatschappelijk
Wij geloven in de verantwoordelijkheid voor de ander, dichtbij en ver weg. We leren de kinderen zorg te hebben voor hun omgeving en voor de ander. We dragen bij aan acties voor minderbedeelden, bijvoorbeeld door het inzamelen van zendingsgeld.

Geestelijke stromingen
Wij besteden structureel en expliciet aandacht aan het christen zijn. Daarbij komen ook andere geestelijke stromingen aan de orde. Wij zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving) en actief burgerschap. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat zij respect hebben voor de mening en visie van anderen, waaronder ook de wereldreligies.

Missie en Visie

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein