Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Aanmelden

Kennismakingsgesprek
Vanaf het tweede levensjaar van uw kind kunt u op zoek gaan naar de school van uw keuze. Bent u geïnteresseerd in onze school, maakt u dan gebruik van de mogelijkheid van een kennismakingsgesprek.

Voor een kennismakingsgesprek met ouders van toekomstige leerlingen nemen we ruim de tijd. Daarbij hoort een uitgebreide rondleiding door de school. Hierdoor krijgt u als ouders een goede indruk van de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in onze school. U informeren over de manier waarop onze leraren werken, onze aanpak, ons schoolklimaat en de sfeer voelen vinden wij erg belangrijk. Zo hopen wij uw betrokkenheid als ouders te vergroten. Onze school heeft regels waaraan we veel waarde hechten. Wij verwachten dat ouders die besluiten hun kind bij ons in te schrijven, deze regels respecteren.

Voor een kennismakingsgesprek kunt u ons contactformulier invullen of bellen met de betreffende locatie. Als u het contactformulier invult graag de eventuele voorkeurslocatie (Vreeswijk of Hoog Zandveld) en de naam en geboortedatum van uw kind aangeven.

Aanmeldformulier
Met een ondertekend aanmeldformulier schrijft u uw kind op onze school in. Dit formulier ontvangt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek. Wij beschouwen dit ondertekende aanmeldformulier als een contract, waarmee u de uitganspunten van onze school onderschrijft, zoals verwoord in het schoolreglement.

De school doet haar uiterste beste om de zorg voor de optimale ontwikkeling van uw kind waar te maken. Daarbij verwachten wij van u als ouders dat u daar zo goed als mogelijk bij helpt.

Intakegesprek
Ongeveer twee tot vier maanden voordat uw kind vier wordt, krijgt u een uitnodiging en een formulier opgestuurd per post voor een intakegesprek op school. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar school of levert u in. Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt nodigt de leerkracht u uit voor een intakegesprek waarbij het ingevulde formulier ook doorgenomen wordt. Het kan zijn dat er sprake is van bijzonderheden die te maken hebben met uw kind. De intern begeleider van school is dan ook bij het intakegesprek aanwezig en in dit gesprek wisselen we met u informatie uit om zorg voor uw kind te optimaliseren.

Kinderen die van een andere school komen, hebben ook eerst een kennismakingsgesprek op school. Daarna bespreken we met u welke stappen we nemen voor een definitieve plaatsing. Bij plaatsing van kinderen met speciale onderwijsbehoeften, hebben we allereerst een verkennend gesprek. Indien het nodig is, vragen we nadere informatie op. Natuurlijk met uw instemming. Dit is in het belang van beide partijen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Instroom vierjarigen
De kinderen die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, stromen bijna het hele jaar tussentijds in. Rond de kerstvakantie en de zomervakantie wordt het instroommoment met u besproken. Kinderen die in de zomervakantie vier jaar worden, zijn vanaf de eerste schooldag welkom.

Voor het instromen zijn de vierjarigen vijf dagdelen ter kennismaking welkom in de groep. Deze inloopmomenten en het startmoment spreekt u in overleg met de leerkracht af. Kinderen volgen in principe twee jaar kleuteronderwijs. Soms is deze periode korter of langer. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. Deze keuze maken wij in goed overleg met u.

Aannamebeleid WAS en Fluenta
Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander in Nieuwegein. Het hele document is hier te openen als PDF.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein